Sim Đuôi 34 đầu 03

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0356.393.234 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0339418234 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0344495234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0397695234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0357517234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0397827234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 0374695234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0362146234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0332900234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0388535234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0378928234 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0339269234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0329267234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0329.924.234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0337.684.234 Viettel 550,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0388.655.234 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0398.59.2234 Viettel 1,050,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 0325.593.234 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0336.163.234 Viettel 1,050,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0383.18.2234 Viettel 1,050,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0325.897.234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0333383834 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0.33338.0034 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 0356.288.234 Viettel 1,050,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 0383.288.234 Viettel 1,380,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 0396.559.234 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 0378.349.734 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0367.555.734 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0332.983.234 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0352.417.234 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
31 0375.710.234 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
32 0326.539.234 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
33 0389.744.234 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
34 0387.520.234 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 0348.505.234 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0393.772.234 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
37 0387.096.634 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0345.21.4334 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0378.986.234 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 0374.81.4334 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0389.5555.34 Viettel 2,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 03.3534.3534 Viettel 13,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 033.934.3934 Viettel 13,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0387.739.234 Viettel 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
45 03.3834.3834 Viettel 13,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua