Sim Đuôi 34 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0365.636.434 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0329267234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0339269234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0378928234 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0388535234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0332900234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 0362146234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0374695234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0397827234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0357517234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0397695234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0344495234 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0339418234 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0356.393.234 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 03546.01234 Viettel 11,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 03396.44434 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0336.311.934 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 03355.76.834 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0375.054.834 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0377.524.034 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 03.8558.4334 Viettel 1,370,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0386.404.234 Viettel 570,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
23 036.5500.234 Viettel 1,710,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 039.616.3334 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0356.334.534 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0358.345.434 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 033999.2334 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 036.2345.334 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0355.456.334 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0338.47.3334 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0387.144.334 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0367.06.3334 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0358.56.4334 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0344.67.3334 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0353.919.234 Viettel 1,710,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0325.286.234 Viettel 1,710,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
37 0383.116.234 Viettel 1,370,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
38 0347.345.234 Viettel 5,710,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
39 0377.610.234 Viettel 570,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 0386.296.234 Viettel 570,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
41 0325.496.234 Viettel 570,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
42 0353.873.234 Viettel 570,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
43 0392.868.434 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0329.655.234 Viettel 1,140,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
45 039.5555.434 Viettel 1,140,000 đ Sim gánh Đặt mua