Sim Đuôi 29 đầu 09

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0987325229 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0981.051.929 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0982.168.129 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0969.323.129 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0965.665.129 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0966.008.929 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0965.179.929 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0911.737.229 Vinaphone 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0983.935.129 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0979.866.529 Viettel 1,380,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0986.359.129 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0983.161.129 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 098.175.1229 Viettel 650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0977.695.229 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0979.211.929 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0989.583.229 Viettel 2,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0972.986.329 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0983.235.929 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0983.368.629 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0979.155.229 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0981.955.929 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0963.905.129 Viettel 650,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
23 0985.268.129 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0983.926.129 Viettel 1,150,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0963.386.929 Viettel 1,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0972.555.129 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0981.568.229 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0979.285.129 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0966.326.229 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0969.19.2629 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 09.6789.3829 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0981.393.229 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0986.95.1929 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0973.616.229 Viettel 2,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0976.122.129 Viettel 2,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 096.138.9229 Viettel 2,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0982.866.329 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0981.966.829 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0964.923.929 Viettel 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0979.091.229 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0975.066.929 Viettel 1,380,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0986.105.929 Viettel 1,050,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0979.058.229 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0986.187.929 Viettel 1,050,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0979.258.929 Viettel 2,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua