Sim Đuôi 29 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0358.90.2029 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0338.557.929 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0399.611.229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0336.53.9229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0336.279.729 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0393.188.929 Viettel 480,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0365.08.9229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0328.559.929 Viettel 480,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0378.655.929 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0337.000.929 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0328.100.229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0335.011.929 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0353.365.229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0366.125.129 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0355.97.9229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0399.585.929 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0393.373.929 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0355.717.929 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0365.24.9229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0389.220.929 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0375.700.229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0346.02.9229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0375.955.229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0377.156.229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0367.177.229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0378.32.9229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0343.31.9229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0326.077.229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0338.049.229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0353.314.929 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0358.610.929 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0359.048.929 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0372.053.929 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0344.763.929 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0335.446.929 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0337.246.929 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0354.196.929 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0365.91.47.29 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0359.38.58.29 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0345.818.729 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0376.061.229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0374.14.15.29 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0375.3456.29 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0369.719.729 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0384.50.48.29 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua