Sim Đuôi 29 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0377.28.9229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0337.23.9229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0326.17.9229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0336.492.429 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0379.13.9229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0387.688.929 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0339.592.229 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0398.30.2229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0369.75.2229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0363.809.829 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0338.67.9229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0332.80.9229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0386.809.229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0397.699.929 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0355.166.229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0386.515.929 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0388.151.929 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0372.606.929 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0339.72.9229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0337.109.129 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0353.17.9229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0379.96.2229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0358.155.929 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0357.28.9229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0375.558.929 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0337.98.2229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 033.920.222.9 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0375.188.929 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0387.95.2229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0383.566.929 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0396.557.929 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0345.644.929 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0337.660.929 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0337.655.929 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0344.979.929 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0327.551.929 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0379.717.929 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0368.575.929 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0372.91.2229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0362.51.9229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0385.16.9229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0397.151.929 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0365.269.629 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0339.113.929 Viettel 480,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0352.118.929 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua