Sim Đuôi 29 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0348.01.2929 Viettel 680,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0338.020.929 Viettel 600,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0344.71.2929 Viettel 680,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0336.74.2929 Viettel 680,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0334.91.2929 Viettel 680,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0394.80.2929 Viettel 680,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0346.56.2929 Viettel 680,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0345.70.2929 Viettel 680,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0343.95.2929 Viettel 680,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0346.48.2929 Viettel 680,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0347.36.2929 Viettel 680,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0346.40.2929 Viettel 680,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0343.53.2929 Viettel 680,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0339.84.2929 Viettel 680,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0348.06.2929 Viettel 680,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0344.37.2929 Viettel 680,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0345.94.2929 Viettel 680,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0336.43.2929 Viettel 680,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0395.000.029 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0346.35.2929 Viettel 680,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0339.41.2929 Viettel 680,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0347.58.2929 Viettel 680,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0343.36.2929 Viettel 680,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0344.94.2929 Viettel 680,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0336.84.2929 Viettel 680,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0343.97.2929 Viettel 680,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0326.998.929 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0336.40.2929 Viettel 680,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0352.626.929 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0348.10.2929 Viettel 820,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0328.099.929 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0368.303.929 Viettel 650,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0358.333.929 Viettel 720,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0399.025.029 Viettel 580,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 038.606.2229 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0355.96.2229 Viettel 580,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0389.68.2229 Viettel 580,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0399.636.929 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0383.209.029 Viettel 580,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 0344.78.2929 Viettel 960,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0353.08.2929 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0345.44.2929 Viettel 960,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0395.01.2929 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0344.98.2929 Viettel 960,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0392.24.2929 Viettel 960,000 đ Sim gánh Đặt mua