Sim Đuôi 29 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0399.23.2929 Viettel 3,100,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0388.21.2929 Viettel 3,100,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0345.88.2929 Viettel 3,100,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0336.02.2929 Viettel 1,700,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0336.71.2929 Viettel 1,700,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0345.87.2929 Viettel 1,700,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0338.97.2929 Viettel 1,700,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0335.92.2929 Viettel 5,100,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0325.191.929 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0338.69.2929 Viettel 3,900,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0342.55.2929 Viettel 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0.38883.2929 Viettel 4,900,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0383.66.2229 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0355.989.929 Viettel 1,900,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0338.67.2929 Viettel 1,400,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0396.11.9229 Viettel 2,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0388.989.929 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0335.129.129 Viettel 16,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
19 0345.68.2929 Viettel 4,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0398909929 Viettel 1,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0326.668.229 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0394.27.2929 Viettel 960,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0352.996.229 Viettel 720,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0352.621.629 Viettel 580,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0339.585.929 Viettel 650,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0373.18.2929 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0359.35.2229 Viettel 580,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0377.05.2929 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0328.85.2229 Viettel 580,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0355.636.229 Viettel 580,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0345.75.2929 Viettel 1,100,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0338.24.2929 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0336.80.2929 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0325.296.629 Viettel 580,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0345.02.2929 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
36 0345.73.2929 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0345.692.629 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0396.65.9229 Viettel 520,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0372.30.9229 Viettel 520,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0365.329.929 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0345.97.2929 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0397.969.929 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0363.599.929 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0394.72.2929 Viettel 680,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0377.04.2929 Viettel 680,000 đ Sim gánh Đặt mua