Sim Đuôi 29 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0329.581.829 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0374.170.529 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0348.313.529 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0382.010.829 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0379.283.129 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0346.696.929 Viettel 2,340,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0343.79.59.29 Viettel 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0342.79.89.29 Viettel 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0338.891.529 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0342.269.629 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0363.284.029 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0345.299.629 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0357.188.529 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0343.362.129 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0396.107.029 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 033555.0029 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0325.995.829 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0349.22.26.29 Viettel 480,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0376.156.129 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0375.69.2929 Viettel 1,710,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0369.153.229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0376.29.23.29 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0342.11.2929 Viettel 1,370,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0387.585.829 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0366688.529 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0377.355.629 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0378.42.2529 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 038.779.79.29 Viettel 1,370,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0369.85.9229 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0343.543.729 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 034.3467.629 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0354.11.2629 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0362626.829 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0396.232.229 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0393066529 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0352738629 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0339559129 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
38 0386231829 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0332753129 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 0332985629 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0389238529 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0383899229 Viettel 1,090,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0365.188.929 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0365563129 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
45 0393563229 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua