Sim Đuôi 29 đầu 03

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0366.83.9229 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0382.33.9229 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0383.823.229 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0368.33.9229 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 033330.1929 Viettel 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0388.29.11.29 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 0363.29.55.29 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 035.969.9229 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0345.31.2229 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0399.868.229 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0345.365.929 Viettel 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0339.35.9229 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0393.825.929 Viettel 550,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0359.666.129 Viettel 1,100,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0379.15.9229 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0336.555.929 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 03456.33.929 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0368.365.929 Viettel 1,050,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0368.555.129 Viettel 1,050,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0366.98.9229 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0398.123.929 Viettel 1,350,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0345.567.229 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0379.668.929 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0325.921.129 Viettel 1,000,000 đ Sim đối Đặt mua
25 0385.333.229 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 036.333.9229 Viettel 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 033.678.2229 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 032.83.99929 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 03.29.39.2229 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0363.559.229 Viettel 1,380,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0338.383.929 Viettel 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0366.029.229 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 03333.04.229 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0379.333.129 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 0398.123.229 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0.329.666.329 Viettel 1,380,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0333.003.929 Viettel 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0385.229.929 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0345.969.929 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0333.988.929 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0383.045.029 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
42 037.996.29.29 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0382.12.29.29 Viettel 1,100,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0382.13.29.29 Viettel 1,100,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0382.21.29.29 Viettel 1,100,000 đ Sim gánh Đặt mua