Sim Đuôi 28 đầu 09

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0964.21.22.28 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0987.892.928 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0966.5666.28 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0976.298.928 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0983.18.68.28 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0982.39.2228 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0968.13.8228 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0983.228.528 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0989.456.028 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0985.469.228 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0987.141.828 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0976873828 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0975636128 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0969.137.828 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0982.065.428 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0975.641.028 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 097.3003.428 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0974.649.528 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0987.049.328 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0984.543.728 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0982.653.428 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0978.108.428 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0987.560.728 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0971.148.728 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0964.771.428 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0979.6474.28 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0967.946.028 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
28 0963.914.428 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0961.805.428 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 09.6664.9028 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
31 0974.079.728 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0981.937.428 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0978.196.428 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0968.492.128 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 0984.75.1428 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0968.24.39.28 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0967.720.428 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0974.155.428 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0962.004.928 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0989.640.528 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0988.451.428 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0979.641.728 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 097.8448.328 Viettel 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 098.6677.428 Viettel 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0967.488.128 Viettel 570,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua