Sim Đuôi 28 đầu 09

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0969.137.828 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0975636128 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0976873828 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0987.141.828 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0985.469.228 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0973.696.828 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0989.456.028 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0968.599.228 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0.977.988.128 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0963.303.228 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0915.413.228 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0969.586.128 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0986.379.128 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 096.1990.228 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0972.390.228 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0985.983.228 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0969.179.228 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0962.78.38.28 Viettel 1,100,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0965.669.228 Viettel 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0979.663.128 Viettel 2,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0961.773.228 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0987.122.128 Viettel 2,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0971.686.128 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0972.959.828 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0973.59.1128 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0969.675.828 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0983.369.828 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0988.25.1828 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0963.895.828 Viettel 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0977.66.2328 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0969.37.6828 Viettel 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 097.5656.128 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 096.335.1228 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0969.263.828 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0966.395.228 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0973.503.228 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0977.151.228 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0975.629.228 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0982.985.128 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0.966.965.928 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0978.656.228 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0915.193.228 Vinaphone 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0969.737.828 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0975.881.328 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0988.263.228 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua