Sim Đuôi 28 đầu 03

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0375.395.528 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0388.27.26.28 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0345.866228 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0368998828 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0333323628 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0329.229.628 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0334.221.328 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 03.679.579.28 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0335.08.2928 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0384.68.08.28 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0343.48.98.28 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 036.258.2328 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0358.161.328 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0358.133.928 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0348.938.928 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0339.3344.28 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0325.089.128 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 0342.522.528 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0334.69.2528 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0366.4545.28 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0359.215.628 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0389.28.13.28 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0335.135.128 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 03555.166.28 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0352.833.828 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0367.4567.28 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0337.443.828 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0368.986.528 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0338.1919.28 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0395.855.328 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0365.629.228 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0397.28.07.28 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0353.994.828 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0375.586.928 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0389.26.24.28 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0335.25.20.28 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
37 0326.48.58.28 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0354.18.98.28 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0379.27.8228 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0346.2333.28 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0388.3666.28 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 034.771.8228 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0337.58.48.28 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0344.191.828 Viettel 910,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0367.707.828 Viettel 570,000 đ Sim gánh Đặt mua