Sim Đuôi 23 đầu 03

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0377.789.123 Viettel 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0332.567.123 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0385.97.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0334.75.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0327.33.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0358.63.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 0343.79.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0367.79.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0373.26.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0366.37.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0333.27.2023 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0343.61.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 033991.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0383.41.2023 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0388676.123 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0337.636.123 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0358997123 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 0327233123 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0386854123 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0388214123 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0325.131.123 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0332.968.123 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
23 0328286123 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 0332.393.123 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 0332.126.123 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 0332.565.123 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 034842.0123 Viettel 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
28 033927.0123 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 039842.0123 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0366.923.723 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 034.232.2323 Viettel 2,340,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0347.991.623 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0385.516.623 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 03.83.23.86.23 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0368.1616.23 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0338.24.24.23 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0347.43.83.23 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
38 0337.03.43.23 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0356.623.523 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 038.2233.023 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
41 0337.566.823 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 032.5665.623 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0325.659.523 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0356.123.923 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0357.236.623 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua