Sim đuôi 22 đầu 0982

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0982.339322 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0982549222 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
3 098.2892022 Viettel 10,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0982.077.122 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0982.664.922 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0982.009.122 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0982.007.422 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0982.311.722 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0982.636.722 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0982.90.2122 Viettel 785,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0982.06.09.22 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0982.538.722 Viettel 785,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0982.505.822 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0982.060.222 Viettel 15,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
15 0982111222 Viettel 210,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
16 0982322222 Viettel 410,000,000 đ Sim ngũ quý Đặt mua
17 0982.25.07.22 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0982.060.222 Viettel 15,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
19 0982.776.722 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0982.519.822 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0982.905.022 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0982.417.922 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0982.41.71.22 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 09822.08922 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 09822.08922 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 09822.08922 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0982.677.522 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 09822.87.822 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0982.93.2022 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0982.60.2022 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua