Sim đuôi 2014 đầu 098

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 098.23.7.2014 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0989.69.2014 Viettel 9,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0989.31.2014 Viettel 6,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0988.02.2014 Viettel 9,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0983.66.2014 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0989.5.7.2014 Viettel 5,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 098.11.3.2014 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0985.62.2014 Viettel 5,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0987.83.2014 Viettel 4,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0987.12.2014 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 098.6.02.2014 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0981142014 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0981172014 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0981312014 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0981342014 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0981422014 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0982.07.2014 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0986.98.2014 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0983.82.2014 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0986.92.2014 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0988.97.2014 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0981.56.2014 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0986.37.2014 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0984.20.2014 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0.98765.2014 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0984.6.3.2014 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 098.175.2014 Viettel 5,550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0985.57.2014 Viettel 2,850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 098.124.2014 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0988.3.7.2014 Viettel 3,050,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0986.84.2014 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0989.01.2014 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0987.73.2014 Viettel 3,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0984.05.2014 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0981.89.2014 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 098.26.5.2014 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0989.71.2014 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0988.31.2014 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0983.41.2014 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0984.26.2014 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0984.08.2014 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0985.42.2014 Viettel 7,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0984.73.2014 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0986.85.2014 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0988.59.2014 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua