Sim đuôi 2014 đầu 098

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0981.56.2014 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0986.50.2014 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0.98765.2014 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0986.37.2014 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0984.20.2014 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0988.3.7.2014 Viettel 3,050,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0985.57.2014 Viettel 2,850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 098.175.2014 Viettel 5,550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 098.124.2014 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0987.55.2014 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0983.97.2014 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0985.95.2014 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0988.23.2014 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0982.07.2014 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0986.92.2014 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0983.82.2014 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0986.98.2014 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0989.71.2014 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0981.89.2014 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0984.26.2014 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0983.41.2014 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 098.152.2014 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0986.84.2014 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 098.146.2014 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0984.05.2014 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 098.26.5.2014 Viettel 7,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0984.08.2014 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 098.284.2014 Viettel 7,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0986.54.2014 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0986.73.2014 Viettel 5,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0988.31.2014 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0985.19.2014 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0987.73.2014 Viettel 3,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0989.01.2014 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0986.85.2014 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0987.23.2014 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0988.59.2014 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua