Sim đuôi 2010 đầu 098

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0987.93.2010 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 098.178.2010 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0981.55.2010 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0985.34.2010 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0984.4.2.2010 Viettel 2,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 098.201.2010 Viettel 5,550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 098.113.2010 Viettel 4,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 098.144.2010 Viettel 4,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0982862010 Viettel 5,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0985.23.2010 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 098.336.2010 Viettel 4,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0988.65.2010 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0984.77.2010 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0989.13.2010 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0983.97.2010 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0986.45.2010 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0989.34.2010 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0989.50.2010 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 098.18.9.2010 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 098.112.2010 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0982.71.2010 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0988.31.2010 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0989.43.2010 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 098898.2010 Viettel 16,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0986.75.2010 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0984.41.2010 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0987.24.2010 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0989.70.2010 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0987.35.2010 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0983.032.010 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0987.69.2010 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 098.136.2010 Viettel 7,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua