Sim đuôi 2008 đầu 098

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0987.03.2008 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0988.31.2008 Viettel 5,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0988.48.2008 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0986.72.2008 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0988.41.2008 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0987.50.2008 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0989.8.4.2008 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0986.2.5.2008 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0988.05.2008 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0989.65.2008 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0983942008 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0983.90.2008 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 098.14.1.2008 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 098.14.6.2008 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 098.17.3.2008 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0984.91.2008 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0985.01.2008 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0981.80.2008 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0983.14.2008 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0985.31.2008 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua