Sim đuôi 2008 đầu 098

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0984.38.2008 Viettel 3,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0983.4.8.2008 Viettel 5,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0988.95.2008 Viettel 7,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0987.65.2008 Viettel 8,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 098.13.6.2008 Viettel 8,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 098.17.6.2008 Viettel 6,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0988.52.2008 Viettel 7,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 098.26.9.2008 Viettel 8,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0987.66.2008 Viettel 9,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0989.94.2008 Viettel 4,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0987.33.2008 Viettel 8,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0985.77.2008 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0987.03.2008 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 09.8448.2008 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0984652008 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0983532008 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0981302008 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0986432008 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0987.03.2008 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0989.8.4.2008 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0987.50.2008 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0987.72.2008 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0989.65.2008 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0983.90.2008 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0988.31.2008 Viettel 5,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0985.01.2008 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0984.91.2008 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0981.80.2008 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 098.17.3.2008 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 098.14.6.2008 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 098.14.1.2008 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0985.31.2008 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0983.14.2008 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 098.14.2.2008 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 098.13.4.2008 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0985.47.2008 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0987.33.2008 Viettel 8,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0985.77.2008 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 098.13.6.2008 Viettel 8,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0987.65.2008 Viettel 8,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0988.95.2008 Viettel 7,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 098.17.6.2008 Viettel 6,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0989.94.2008 Viettel 4,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0988.52.2008 Viettel 7,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 098.26.9.2008 Viettel 8,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua