Sim đuôi 2002 đầu 098

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0988402002 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0982492002 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0985.92.2002 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 098.163.2002 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 098.133.2002 Viettel 7,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0989.72.2002 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0986.97.2002 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0988.41.2002 Viettel 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0986.55.2002 Viettel 18,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0986.32.2002 Viettel 10,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0984.55.2002 Viettel 12,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0986.08.2002 Viettel 16,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0983.51.2002 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0989.49.2002 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0985.98.2002 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0987.86.2002 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0983.57.2002 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0989.64.2002 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 098.177.2002 Viettel 6,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 098.7.03.2002 Viettel 15,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 098.15.1.2002 Viettel 7,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0984.72.2002 Viettel 3,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0983.24.2002 Viettel 5,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0987.28.2002 Viettel 6,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0985.1.7.2002 Viettel 6,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0986.4.8.2002 Viettel 6,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 098.133.2002 Viettel 7,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua