Sim đuôi 2002 đầu 086

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0867.93.2002 Viettel 2,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0868.94.2002 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0868642002 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0868472002 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0868742002 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 086.678.2002 Viettel 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 086.992.2002 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0865.27.2002 Viettel 2,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 086.553.2002 Viettel 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0865.76.2002 Viettel 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0865.61.2002 Viettel 2,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0865.13.2002 Viettel 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 086.535.2002 Viettel 2,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0865.62.2002 Viettel 3,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0865.82.2002 Viettel 3,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0865.98.2002 Viettel 3,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0867.20.2002 Viettel 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0867.38.2002 Viettel 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 086.776.2002 Viettel 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0867.08.2002 Viettel 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0867.35.2002 Viettel 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0867.68.2002 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0867.32.2002 Viettel 2,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0867.05.2002 Viettel 2,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0862.96.2002 Viettel 3,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0868.56.2002 Viettel 3,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0868.52.2002 Viettel 3,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0866.38.2002 Viettel 4,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0866.28.2002 Viettel 4,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0866.26.2002 Viettel 4,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0866.67.2002 Viettel 3,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0866.15.2002 Viettel 3,480,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0866.59.2002 Viettel 3,480,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0866.29.2002 Viettel 3,480,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0866.07.2002 Viettel 3,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0869.82.2002 Viettel 3,480,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0869.87.2002 Viettel 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0862.83.2002 Viettel 3,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0862.60.2002 Viettel 2,480,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 086.201.2002 Viettel 3,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 086.227.2002 Viettel 3,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 086.209.2002 Viettel 3,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0862.36.2002 Viettel 3,900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0862.65.2002 Viettel 3,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 086.287.2002 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua