Sim Đuôi 20 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0396.020.120 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0366.20.20.20 Viettel 29,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0335533220 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0343.874.120 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0372.726.820 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0372.647.920 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0367.789.020 Viettel 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0393.379.020 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0365.898.220 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 03.29.20.21.20 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0366.80.80.20 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0366.20.90.20 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0385.333.820 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0367.64.2220 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0385.98.2220 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0359.23.24.20 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0367.30.80.20 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0366.17.07.20 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0362.24.01.20 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0373.04.03.20 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0334.24.08.20 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0388.75.2020 Viettel 1,710,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0389.69.2020 Viettel 2,340,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 036.989.0220 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0392.123.020 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0345.599.220 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0372.888.020 Viettel 570,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0399.026.620 Viettel 450,000 đ Sim đối Đặt mua
29 0354.020.020 Viettel 5,710,000 đ Sim đối Đặt mua
30 0357.31.10.20 Viettel 1,234,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0337.28.10.20 Viettel 1,234,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0384.05.03.20 Viettel 1,234,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0343.19.05.20 Viettel 1,234,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0334.27.03.20 Viettel 1,234,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0348.30.07.20 Viettel 1,234,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0346.04.08.20 Viettel 1,234,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0344.31.08.20 Viettel 1,234,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0348.27.10.20 Viettel 1,234,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0348.07.11.20 Viettel 1,234,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0334.23.06.20 Viettel 1,234,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0347.31.01.20 Viettel 1,234,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0334.27.10.20 Viettel 1,234,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0377.29.10.20 Viettel 1,234,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0372.28.11.20 Viettel 1,234,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0342.19.07.20 Viettel 1,234,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua