Sim Đuôi 20 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 035.45678.20 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0382.820.920 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0333.6789.20 Viettel 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0396.020.120 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0385555520 Viettel 9,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0393666620 Viettel 1,400,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0339.020.020 Viettel 11,000,000 đ Sim đối Đặt mua
8 0383333320 Viettel 13,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0358.666.620 Viettel 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0384322220 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0353.10.0220 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0396.77.2020 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0356.33.2220 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0397.720.820 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0339.07.0220 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0338.20.2220 Viettel 890,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0395.10.0220 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0336.07.0220 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0326.05.0220 Viettel 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0398.00.0220 Viettel 560,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0387.55.2020 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0365.02.12.20 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0389.35.2020 Viettel 960,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0373.230.320 Viettel 720,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0326.230.320 Viettel 720,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0326.99.0220 Viettel 560,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0379.030.020 Viettel 650,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0357.777.320 Viettel 860,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0337.20.01.20 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0346.620.720 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0363.502.520 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0373.20.55.20 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0397.666.220 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0345.43.0220 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0394.260.620 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0399.500.220 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0389.502.520 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0326.20.28.20 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0396.667.020 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0379.810.820 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0376.420.520 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0362.555.220 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0357.888.020 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0377.999.020 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0332.36.0220 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua