Sim Đuôi 2 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0867.580.292 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
2 0869.983.882 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0865.815.662 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0866.177.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0865.13.8182 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0867.512.292 Viettel 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0862.970.292 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0869.102.292 Viettel 500,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0867.680.992 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0869.386.652 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0868742002 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0868472002 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0868642002 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0869982022 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0867.020.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0867.080.012 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0866.224222 Viettel 5,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
18 0867.412.102 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0862.107.492 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0862.81.5152 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0862.715.482 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0862.479.802 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0862.399.472 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0865.713.772 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0862.506.992 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0862.045.532 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0866.129.782 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0867.638.252 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0867.498.012 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0868.100.552 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0865.17.5152 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0868.896.212 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0867.556.222 Viettel 4,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
34 0862.909.222 Viettel 3,430,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
35 0865.977.222 Viettel 2,860,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
36 0866.177.222 Viettel 2,860,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
37 0865.778.222 Viettel 2,860,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
38 0868.589.822 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0865.27.10.02 Viettel 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0888.335.112 Vinaphone 910,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0888.313.312 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0888.466.002 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0817.69.2012 Vinaphone 1,370,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0817.06.1102 Vinaphone 1,710,000 đ Sim đặc biệt Đặt mua
45 0824.555.112 Vinaphone 1,140,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua