Sim đuôi 1990 đầu 09

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0982951990 Viettel 9,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0908.13.1990 Mobifone 5,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0937.87.1990 Mobifone 3,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0933.75.1990 Mobifone 2,750,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0937.351990 Mobifone 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0939.88.1990 Mobifone 20,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0908.851990 Mobifone 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 093.411.1990 Mobifone 10,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0933.54.1990 Mobifone 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 093.121.1990 Mobifone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0974.23.1990 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0977681990 Viettel 18,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0909.89.1990 Mobifone 25,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0929.43.1990 Vietnamobile 2,830,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0926.34.1990 Vietnamobile 2,830,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0924.87.1990 Vietnamobile 2,830,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0924.84.1990 Vietnamobile 2,830,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0924.48.1990 Vietnamobile 2,830,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0924.46.1990 Vietnamobile 2,830,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0924.41.1990 Vietnamobile 2,830,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0924.23.1990 Vietnamobile 2,830,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0929.75.1990 Vietnamobile 2,920,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0929.73.1990 Vietnamobile 2,920,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0929.72.1990 Vietnamobile 2,920,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0929.57.1990 Vietnamobile 2,920,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0929.51.1990 Vietnamobile 2,920,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0929.31.1990 Vietnamobile 2,920,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0926.71.1990 Vietnamobile 2,920,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0926.52.1990 Vietnamobile 2,920,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0925.62.1990 Vietnamobile 2,920,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0929.44.1990 Vietnamobile 3,020,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0926.96.1990 Vietnamobile 3,020,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0926.85.1990 Vietnamobile 3,020,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0925.68.1990 Vietnamobile 3,020,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0925.44.1990 Vietnamobile 3,020,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0925.15.1990 Vietnamobile 3,020,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0924.66.1990 Vietnamobile 3,020,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0922.74.1990 Vietnamobile 3,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0921.24.1990 Vietnamobile 3,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0921.84.1990 Vietnamobile 3,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0968.49.1990 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 09.1996.1990 Vinaphone 28,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0962.81.1990 Viettel 10,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0916621990 Vinaphone 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0917401990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua