Sim đuôi 1990 đầu 09

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0982951990 Viettel 9,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0969.38.1990 Viettel 9,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0975.46.1990 Viettel 6,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0967.48.1990 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0921.87.1990 Vietnamobile 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0925.66.1990 Vietnamobile 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0925.88.1990 Vietnamobile 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0923.79.1990 Vietnamobile 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0926.79.1990 Vietnamobile 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0925.22.1990 Vietnamobile 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0927.43.1990 Vietnamobile 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0928.23.1990 Vietnamobile 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0925.94.1990 Vietnamobile 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0921.44.1990 Vietnamobile 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0923.91.1990 Vietnamobile 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0925.74.1990 Vietnamobile 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0924211990 Vietnamobile 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0935721990 Mobifone 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0939951990 Mobifone 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0905571990 Mobifone 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0978401990 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0968.49.1990 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0937.351990 Mobifone 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0933.54.1990 Mobifone 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 093.121.1990 Mobifone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0939.88.1990 Mobifone 20,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 093.411.1990 Mobifone 10,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0908.851990 Mobifone 8,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0909.89.1990 Mobifone 25,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0977681990 Viettel 18,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0937741990 Mobifone 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0947.94.1990 Vinaphone 3,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0949.74.1990 Vinaphone 3,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0949681990 Vinaphone 3,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0942461990 Vinaphone 3,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0917.40.1990 Vinaphone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0949291990 Vinaphone 2,700,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 094.164.1990 Vinaphone 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0942831990 Vinaphone 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0945391990 Vinaphone 2,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0924.23.1990 Vietnamobile 2,830,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0929.31.1990 Vietnamobile 2,920,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0924.41.1990 Vietnamobile 2,830,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0929.44.1990 Vietnamobile 3,020,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0924.46.1990 Vietnamobile 2,830,000 đ Sim năm sinh Đặt mua