Sim đuôi 1990 đầu 03

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0382.74.1990 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 035.234.1990 Viettel 4,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 036.234.1990 Viettel 4,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0364.4.7.1990 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0399.36.1990 Viettel 6,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0362.88.1990 Viettel 9,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0326.81.1990 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0334.96.1990 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0333.40.1990 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0334.23.1990 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0333.56.1990 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0329.15.1990 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 036.745.1990 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0329.13.1990 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0328.27.1990 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0356.97.1990 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 03.6669.1990 Viettel 15,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 033.788.1990 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0334.83.1990 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0359.62.1990 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 038.4.08.1990 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0327.18.1990 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 035.839.1990 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0385.50.1990 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0335.62.1990 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0334.09.1990 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0394.82.1990 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 036.28.9.1990 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0334.82.1990 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0393.80.1990 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 036.835.1990 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0367.83.1990 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0328.86.1990 Viettel 9,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0353.3.5.1990 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0345.2.3.1990 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 039.23.1.1990 Viettel 4,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0334.48.1990 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0383641990 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0355041990 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0333031990 Viettel 8,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0358861990 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0333961990 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0353861990 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0328681990 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0336781990 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua