Sim đuôi 1990 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0364.4.7.1990 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 036.234.1990 Viettel 4,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 035.234.1990 Viettel 4,600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0382.74.1990 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0377.15.1990 Viettel 1,950,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 03.9449.1990 Viettel 1,700,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0376.2.3.1990 Viettel 1,360,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0373.5.1.1990 Viettel 1,360,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0359.6.3.1990 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0363.7.8.1990 Viettel 2,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 038.709.1990 Viettel 2,550,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 035.644.1990 Viettel 1,450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 036.929.1990 Viettel 3,350,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0393.8.4.1990 Viettel 1,570,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 033.794.1990 Viettel 1,435,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0359.20.1990 Viettel 1,700,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0394.20.1990 Viettel 900,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0358.24.1990 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0359.42.1990 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 035.342.1990 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0385.42.1990 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0394.31.1990 Viettel 1,350,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0377.31.1990 Viettel 1,700,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 039.7.04.1990 Viettel 1,435,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 034.918.1990 Viettel 1,350,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0374.62.1990 Viettel 1,435,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0378.62.1990 Viettel 1,435,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 038.554.1990 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0343.14.1990 Viettel 1,235,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0374.69.1990 Viettel 1,235,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0384.5.3.1990 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 033.484.1990 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 034.965.1990 Viettel 1,110,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 034.7.02.1990 Viettel 1,435,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0334.93.1990 Viettel 1,435,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0354.59.1990 Viettel 1,700,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0383.7.4.1990 Viettel 1,370,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0359.71.1990 Viettel 1,435,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0398.35.1990 Viettel 1,570,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 03.64.65.1990 Viettel 1,350,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0384.63.1990 Viettel 1,435,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0395.97.1990 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0368.46.1990 Viettel 1,700,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0355.81.1990 Viettel 1,650,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 039.787.1990 Viettel 1,950,000 đ Sim năm sinh Đặt mua