Sim Đuôi 19 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0868.3986.19 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0868.939.619 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0886.151919 Vinaphone 3,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
4 0869.667.119 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0869.889.819 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0898282819 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0899292319 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0896120719 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0899250319 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0899271819 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0899270319 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0898270219 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0896114119 Mobifone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0898290919 Mobifone 800,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0899270619 Mobifone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0899290519 Mobifone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0815.66.1919 Vinaphone 3,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0857.719.719 Vinaphone 7,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
19 0812.211.919 Vinaphone 5,100,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0837.419.419 Vinaphone 2,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
21 0817.519.519 Vinaphone 5,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
22 0889.20.09.19 Vinaphone 1,800,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0835.85.1919 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0889.07.10.19 Vinaphone 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 0815.38.1919 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0842.119.119 Vinaphone 11,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
27 0855.86.1919 Vinaphone 2,700,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0816.619.619 Vinaphone 7,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
29 0812.619.619 Vinaphone 7,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
30 0838.93.1919 Vinaphone 3,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0832.52.1919 Vinaphone 2,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
32 0835.38.1919 Vinaphone 3,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
33 0835.36.1919 Vinaphone 3,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0835.12.1919 Vinaphone 3,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0866.04.01.19 Viettel 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0869.04.02.19 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0834.79.9119 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0832.45.1919 Vinaphone 1,030,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 083.246.1919 Vinaphone 1,030,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0868.18.17.19 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0886.03.05.19 Vinaphone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0852.76.1919 Vinaphone 1,100,000 đ Sim gánh Đặt mua
43 0888.553.919 Vinaphone 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
44 0888.181.519 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0862.88.06.19 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua