Sim Đuôi 18 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0865.23.1918 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0868.293.518 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0867.13.05.18 Viettel 1,234,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0867.099.518 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0888.939.118 Vinaphone 910,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0823.5.9.2018 Vinaphone 910,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0825.2.9.2018 Vinaphone 910,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 085.929.2018 Vinaphone 1,370,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0839.1.6.2018 Vinaphone 910,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0814.333.118 Vinaphone 1,140,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0849.333.118 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0824.777.118 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 085.3399.118 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0888.236.118 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0888.586.118 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0888.277.118 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0888.599.318 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0888.116.318 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0888.339.518 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0888.156.518 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0888.292.518 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0888.986.518 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0888.112.518 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0888.262.518 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0888.515.318 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0888.255.918 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0888.958.918 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0888.398.518 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0888.522.518 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0888.113.218 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0888.159.518 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0888.535.518 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0888.958.518 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0888.168.518 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0888.179.318 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0888.395.518 Vinaphone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0888.525.118 Vinaphone 690,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0836.252.818 Vinaphone 910,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0888.23.06.18 Vinaphone 1,370,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0888.07.06.18 Vinaphone 1,370,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0888.23.12.18 Vinaphone 1,710,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0888.04.02.18 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0888.17.02.18 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0888.12.09.18 Vinaphone 790,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0886.17.05.18 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua