Sim Đuôi 18 đầu 08

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0856.19.01.18 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 086.9595.118 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0856.21.02.18 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0858.17.01.18 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0866.389.118 Viettel 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0858.22.03.18 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0843.03.03.18 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0858.31.10.18 Vinaphone 550,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0822.04.11.18 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0822.28.10.18 Vinaphone 550,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0828.27.01.18 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0832.22.03.18 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0858.93.2018 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0866.119.818 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0858.91.2018 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0845.05.05.18 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0886.15.04.18 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0823.21.02.18 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0846.21.10.18 Vinaphone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0862.8228.18 Viettel 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0859.07.12.18 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0886.04.02.18 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0839.09.02.18 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0886.02.04.18 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0823.28.04.18 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0839.85.2018 Vinaphone 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0822.11.02.18 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 082.26.1.2018 Vinaphone 1,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0822.08.09.18 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0886.05.2018 Vinaphone 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0826.19.06.18 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0855.04.12.18 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0858.01.12.18 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0869.969.818 Viettel 2,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 0826.05.09.18 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0886.18.02.18 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0843.20.11.18 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0866.606.818 Viettel 1,380,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 0846.01.10.18 Vinaphone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 0869.789.818 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0856.399.118 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0858.16.02.18 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0858.12.01.18 Vinaphone 600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0859.20.01.18 Vinaphone 550,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0866.22.1618 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua