Sim Đuôi 18 đầu 03

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0332912018 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0359522018 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0375.73.2018 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0362.40.2018 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0377.2.8.2018 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0347.42.2018 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0355482018 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 035.4.12.2018 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0336.26.2018 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 035.3.10.2018 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0386.22.1118 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0333.883.818 Viettel 2,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0346.34.2018 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 039.858.8118 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0342.8668.18 Viettel 680,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 033.414.2018 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0345.152.818 Viettel 650,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0358.27.03.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 033338.69.18 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0363.68.1618 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0326.999.818 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0335.09.12.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0327.20.1118 Viettel 750,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0392.11.07.18 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0333.889.818 Viettel 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0345.77.1618 Viettel 1,380,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0325.333.818 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0335.99.1618 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0329.68.1618 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0363.50.1618 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0393.56.2018 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0395.78.2018 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 032.9696.818 Viettel 1,300,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0359.678.818 Viettel 1,380,000 đ Sim gánh Đặt mua
35 037.22.8.2018 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 03333.29.118 Viettel 1,380,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0328.21.2018 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0342.92.2018 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 035.289.2018 Viettel 3,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0333.626.818 Viettel 1,600,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0333.568.818 Viettel 1,350,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0385.16.12.18 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 03333.266.18 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0393.118.818 Viettel 2,100,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0388.555.618 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua