Sim đuôi 166 đầu 096

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0967.402.166 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0966.985.166 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0967.65.61.66 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0968.207.166 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0966.205.166 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0962.115.166 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0966.585.166 Viettel 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0961.855.166 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0962.923.166 Viettel 2,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0968.757.166 Viettel 2,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0968.772.166 Viettel 2,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0961.939.166 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0962.289.166 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0963.179.166 Viettel 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0968.719.166 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0964.892.166 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0965.120.166 Viettel 1,100,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0969.219.166 Viettel 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0968.223.166 Viettel 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 09659.121.66 Viettel 2,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua