Sim Đuôi 16 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 082.2222.816 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0889.115.116 Vinaphone 10,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 08866.888.16 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0816186816 Vinaphone 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0819.98.6116 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0819.000.616 Vinaphone 5,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0824.02.2016 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0889.515.616 Vinaphone 3,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 083.8888.816 Vinaphone 16,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0825.616.616 Vinaphone 12,000,000 đ Sim đối Đặt mua
11 08369.11116 Vinaphone 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 083966.1116 Vinaphone 1,390,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 088836.1116 Vinaphone 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0888887716 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 085616.1116 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0816.16.19.16 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 088888.6916 Vinaphone 4,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0888832016 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 08891.666.16 Vinaphone 3,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0816.9999.16 Vinaphone 15,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0833.22.6116 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 083336.1116 Vinaphone 3,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 085.5555.716 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
24 0819.03.2016 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 08.1997.2016 Vinaphone 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 082.5555.616 Vinaphone 1,390,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0888882316 Vinaphone 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 08.2882.6116 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0888.22.6116 Vinaphone 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0818.0099.16 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 083.3333.016 Vinaphone 3,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
32 08186.11116 Vinaphone 8,000,000 đ Sim đối Đặt mua
33 0828.5555.16 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0816806816 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 08.16.05.2016 Vinaphone 6,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0836.113.116 Vinaphone 2,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0828.2222.16 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0813.68.6116 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 088888.7616 Vinaphone 3,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
40 0828.16.6116 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0853.65.1616 Vinaphone 2,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 0826.05.2016 Vinaphone 9,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0888868116 Vinaphone 3,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0816.060.616 Vinaphone 3,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
45 0826.61.6116 Vinaphone 2,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua