Sim đuôi 145 đầu 096

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0968.268.145 Viettel 1,100,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0963.998.145 Viettel 770,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0969.931.145 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0965.155.145 Viettel 750,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0962111145 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 09.66668.145 Viettel 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 0961.700.145 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0961.154.145 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0962.86.1145 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0961.172.145 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 096.1915.145 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0967.444.145 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0968.703.145 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0964.837.145 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0968.402.145 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0964.882.145 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0967.671.145 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 0969.521.145 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0966.105.145 Viettel 2,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0966.105.145 Viettel 2,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0969.931.145 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0963.998.145 Viettel 770,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
23 0968.268.145 Viettel 1,100,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 0962.86.1145 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 0961.700.145 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 0961.154.145 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 0961.172.145 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
28 096.1915.145 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 0967.444.145 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua