Sim đuôi 145 đầu 09

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0978.437.145 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0968.268.145 Viettel 1,100,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0963.998.145 Viettel 770,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0969.931.145 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0986.105.145 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 09721.721.45 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0971.245.145 Viettel 750,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0947773145 Vinaphone 499,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0965.155.145 Viettel 750,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0987111145 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0962111145 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 09.66668.145 Viettel 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0909.760.145 Mobifone 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0981.336.145 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0961.700.145 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0961.154.145 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0975.476.145 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0977.389.145 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0985.292.145 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0979.60.4145 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0962.86.1145 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0984.04.1145 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0924893145 Vietnamobile 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 0912053145 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0911841145 Vinaphone 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0987.392.145 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0902297145 Mobifone 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 09.8145.8145 Viettel 4,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0989435145 Viettel 650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0937.145.145 Mobifone 17,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
31 0961.172.145 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
32 0974.972.145 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 098.194.4145 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0972.793.145 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0986.297.145 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 096.1915.145 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
37 0976.497.145 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 09898.24145 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0983.808.145 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0919.45.41.45 Vinaphone 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0913.45.21.45 Vinaphone 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0948105145 Vinaphone 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
43 0967.444.145 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 0918.785.145 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0968.703.145 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua