Sim đuôi 145 đầu 079

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0797135145 Mobifone 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0797045145 Mobifone 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0797.135.145 Mobifone 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0797.045.145 Mobifone 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0796.0101.45 Mobifone 1,160,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 079.7777.145 Mobifone 1,840,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 079.8888.145 Mobifone 2,300,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0794115145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0796450145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0795221145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0799292145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0796484145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0795212145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0796455145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0796453145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0794135145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0794123145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 0794185145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0796333145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0796454145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0793222145 Mobifone 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0799222145 Mobifone 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
23 0796452145 Mobifone 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 0794040145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 0794084145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 0795034145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 0795010145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
28 0795084145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 0793125145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0793115145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
31 0793084145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
32 0794001145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
33 0796105145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
34 0794034145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 0794012145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0795125145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
37 0796155145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
38 0794094145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
39 0793014145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 0795175145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
41 0793064145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
42 0792.1111.45 Mobifone 1,250,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
43 0798.1111.45 Mobifone 1,450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 0794115145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
45 0796450145 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua