Sim Đuôi 14 đầu 03

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0375.87.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0384.99.2014 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0366902014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0387.42.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0346.25.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0346.35.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0394.39.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0379602014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0378.13.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0349.16.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0347892014 Viettel 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0333882014 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0383.08.2014 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0342.77.2014 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0362802014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0373.69.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0358262014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0387.5.9.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0367752014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0398.40.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0345.2.1.2014 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0344432014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0359432014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0397.67.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0342142014 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 0398.986.714 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0334.059.014 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
28 0379.386.914 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
29 0398.930.914 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0383.06.04.14 Viettel 2,340,000 đ Sim gánh Đặt mua
31 0348.44.2014 Viettel 910,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0355.888.014 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
33 0382.143.314 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0382.514.814 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 034.2323.114 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 0355.993.414 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
37 0364.323.114 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 03447799.14 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0358.222.114 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0378.18.13.14 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0332.114414 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
42 033330.4814 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0345.333.014 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 0343.09.11.14 Viettel 1,234,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0344.22.12.14 Viettel 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua