Sim Đuôi 14 đầu 03

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0342142014 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
2 0397.67.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0359432014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 0344432014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0345.2.1.2014 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0398.40.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0367752014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0387.5.9.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0358262014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0373.69.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0362802014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0342.77.2014 Viettel 1,100,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0333882014 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0347892014 Viettel 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0349.16.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0378.13.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0379602014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 0394.39.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0346.35.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0346.25.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0387.42.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0366902014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 0384.99.2014 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0375.87.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0358272014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 039.29.5.2014 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0332.26.05.14 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 035.26.4.2014 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0368.05.2014 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0326.21.2014 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0345.13.01.14 Viettel 650,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0393.014.114 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 036.454.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 03333.866.14 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0385.90.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 039.4.03.2014 Viettel 1,200,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0355.82.2014 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0389.1234.14 Viettel 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
39 034.3.11.2014 Viettel 2,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0366.03.08.14 Viettel 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
41 0377.08.08.14 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0388.77.2014 Viettel 5,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0375.18.02.14 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0387.17.06.14 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0339.16.07.14 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua