Sim đuôi 136 đầu 09

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0936.113.136 Mobifone 3,600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0933.113.136 Mobifone 3,600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 090123.3136 Mobifone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0933.368.136 Mobifone 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0925.631136 Vietnamobile 2,000,000 đ Sim đối Đặt mua
6 0903.288.136 Mobifone 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0915.30.31.36 Vinaphone 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0912.05.31.36 Vinaphone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0915.37.31.36 Vinaphone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0969295136 Viettel 1,300,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0973852136 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0973879136 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0961.087.136 Viettel 750,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0982.109.136 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0964.106.136 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0972.190.136 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0982.085.136 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0977.68.1136 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0961.637.136 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0982.085.136 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0977.91.91.36 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0975.503.136 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0965.228.136 Viettel 2,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 0971.079.136 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0986.385.136 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0981.345.136 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0972.857.136 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0987.36.71.36 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0972.325.136 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0962.240.136 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
31 0989.633.136 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0979.131.136 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0984.636.136 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0965.389.136 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 0971.239.136 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0965.132.136 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
37 0983.489.136 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0971.308.136 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 09.77778.136 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0963.468.136 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
41 0981.169.136 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0971.933.136 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 092.9999.136 Vietnamobile 12,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 0923.136.136 Vietnamobile 79,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
45 0989.662.136 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua