Sim đuôi 136 đầu 09

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0972.518.136 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0988.453.136 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0966.925.136 Viettel 1,600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0905.45.3136 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0914111136 Vinaphone 18,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0915649136 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0921214136 Vietnamobile 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0917080136 Vinaphone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0972.650.136 Viettel 1,275,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0942.758.136 Vinaphone 585,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0919988136 Vinaphone 12,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0917972136 Vinaphone 2,400,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0945836136 Vinaphone 4,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0915055136 Vinaphone 2,400,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0915.105.136 Vinaphone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0914.936.136 Vinaphone 1,170,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0976.580.136 Viettel 1,125,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 09.6368.0136 Viettel 2,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0961.970.136 Viettel 1,400,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0969.57.3136 Viettel 1,600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0965.608.136 Viettel 1,600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0986.495.136 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0971.24.3136 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0965.280.136 Viettel 1,600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 0976.737.136 Viettel 1,400,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 09.6879.1136 Viettel 2,400,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 0961.807.136 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
28 0981.695.136 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0987.530.136 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0971.805.136 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0979830136 Viettel 1,699,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0985040136 Viettel 1,399,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0964.166.136 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
34 0968.257.136 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 0983.746.136 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0916.977.136 Vinaphone 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 097.1314.136 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0973.78.0136 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0988.57.0136 Viettel 2,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 09.6889.1136 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
41 0982.039.136 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0972.892.136 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 097.168.0136 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 091.696.0136 Vinaphone 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0936.123.136 Mobifone 5,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua