Sim đuôi 136 đầu 09

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0929597136 Vietnamobile 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0929295136 Vietnamobile 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0929395136 Vietnamobile 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0929291136 Vietnamobile 2,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0922979136 Vietnamobile 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0929598136 Vietnamobile 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 0929299136 Vietnamobile 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0929595136 Vietnamobile 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0929594136 Vietnamobile 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0929290136 Vietnamobile 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0927586136 Vietnamobile 1,700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0929393136 Vietnamobile 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0929397136 Vietnamobile 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0929590136 Vietnamobile 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0929293136 Vietnamobile 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0928588136 Vietnamobile 1,700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0929390136 Vietnamobile 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 0927654136 Vietnamobile 1,700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0929294136 Vietnamobile 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0984.694.136 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0972.497.136 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0962.487.136 Viettel 550,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
23 0918.080.136 Vinaphone 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 09.1120.1136 Vinaphone 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0913.489.136 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0917.131.136 Vinaphone 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0901.7171.36 Mobifone 1,060,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0948.378136 Vinaphone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 0914.130136 Vinaphone 1,400,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0912.052.136 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0931918136 Mobifone 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
32 0931948136 Mobifone 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
33 0931901136 Mobifone 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
34 0931928136 Mobifone 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 0931984136 Mobifone 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0931975136 Mobifone 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
37 0931944136 Mobifone 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
38 0967.238.136 Viettel 3,600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
39 0984.986.136 Viettel 3,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0981.198.136 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0986381136 Viettel 5,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0986.773.136 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 097.678.2136 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0981.159.136 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0981.252.136 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua