Sim đuôi 136 đầu 09

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0962.246.136 Viettel 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0973.099.136 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 097.2825.136 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0989.504.136 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0986.412.136 Viettel 950,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0984864.136 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 098.12.18.136 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0985.627.136 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0961.127.136 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0972.900.136 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0985.977.136 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 097.1365.136 Viettel 15,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0972.392.136 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 097.2121.136 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0989.674.136 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0919.683.136 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0919.283.136 Vinaphone 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0916.909.136 Vinaphone 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0988.415.136 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0918.912.136 Vinaphone 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0916.088.136 Vinaphone 990,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0911.332.136 Vinaphone 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 09.135.13136 Vinaphone 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 09.126.52.136 Vinaphone 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0943.186.136 Vinaphone 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 09.1972.1136 Vinaphone 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0941.828.136 Vinaphone 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
28 09.39.35.31.36 Mobifone 2,600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 0944.036.136 Vinaphone 8,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0916919136 Vinaphone 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0911373136 Vinaphone 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0914221136 Vinaphone 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0929297136 Vietnamobile 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
34 0926619136 Vietnamobile 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
35 0929394136 Vietnamobile 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0929695136 Vietnamobile 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
37 0929298136 Vietnamobile 2,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
38 0927654136 Vietnamobile 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
39 0929697136 Vietnamobile 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 0922939136 Vietnamobile 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
41 0926821136 Vietnamobile 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
42 0929392136 Vietnamobile 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
43 0929296136 Vietnamobile 2,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 0929592136 Vietnamobile 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
45 0926993136 Vietnamobile 1,400,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua