Sim đuôi 136 đầu 09

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 096.90.95.136 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0909.923.136 Mobifone 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0966.030.136 Viettel 2,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0979.355.136 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0988.658.136 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0984.352.136 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0966.306.136 Viettel 1,300,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0966.526.136 Viettel 1,400,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0964.584.136 Viettel 550,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0965.647.136 Viettel 550,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0965.348.136 Viettel 550,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0978.534.136 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0977.652.136 Viettel 1,050,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0966.742.136 Viettel 550,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0964.279.136 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0967.437.136 Viettel 550,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0968.490.136 Viettel 550,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 0981.050.136 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 096.4040.136 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0972.181.136 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0963.766.136 Viettel 1,300,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0974.276.136 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0982.254.136 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0963.782.136 Viettel 650,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 0965.338.136 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 0969.152.136 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 0978.265.136 Viettel 1,400,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0978.269.136 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0979.619.136 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0976.598.136 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 096.2327.136 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
32 098.5067.136 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0961.90.8136 Viettel 850,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
34 0911.193.136 Vinaphone 2,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0962.278.136 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
36 0987.298.136 Viettel 950,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0981.907.136 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0976.980.136 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0963.488.136 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 0965.281.136 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
41 0977.092.136 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0973.528.136 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0969.767.136 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 0989.58.1136 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 098.6068.136 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua