Sim đuôi 136 đầu 09

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0988.453.136 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0979.312.136 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0973.107.136 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0972.328.136 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0969.608.136 Viettel 770,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0936.182.136 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 0936.282.136 Mobifone 550,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0934.553.136 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0904.538.136 Mobifone 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0969.125.136 Viettel 720,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0979.447.136 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0975.385.136 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0934.45.1136 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0967.04.3136 Viettel 610,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0975.382.136 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0968.777.136 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0969.854.136 Viettel 1,400,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 0969.874.136 Viettel 1,400,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0969.869.136 Viettel 2,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0962655136 Viettel 1,600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0988.267.136 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0969.965.136 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
23 0969.569.136 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 0976.895.136 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0965.882.136 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 0965.389.136 Viettel 1,600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 0964.234.136 Viettel 1,100,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
28 0984.636.136 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0983.489.136 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0971.239.136 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0965.966.136 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
32 0967.787.136 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
33 0981.339.136 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0977.552.136 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0986.44.0136 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0978.969.136 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0979.319.136 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0939.886.136 Mobifone 3,300,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
39 0919.677.136 Vinaphone 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0926352136 Vietnamobile 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
41 0926303136 Vietnamobile 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
42 0923339136 Vietnamobile 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
43 0925599136 Vietnamobile 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 0908.236.136 Mobifone 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0972.518.136 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua