Sim đuôi 136 đầu 09

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0984.636.136 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0988.453.136 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0961.34.31.36 Viettel 570,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0908.31.31.36 Mobifone 3,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0933.156.136 Mobifone 1,250,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0933.106.136 Mobifone 1,250,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 0937.156.136 Mobifone 1,050,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0937.0111.36 Mobifone 850,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0925.631136 Vietnamobile 2,000,000 đ Sim đối Đặt mua
10 0903.288.136 Mobifone 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 090123.3136 Mobifone 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0936.113.136 Mobifone 3,600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0917.314.136 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0911.244.136 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0921214136 Vietnamobile 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0915649136 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0917080136 Vinaphone 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0914111136 Vinaphone 18,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0947.784.136 Vinaphone 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0919.733.136 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0917.486.136 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0911.374.136 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0918.462.136 Vinaphone 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 091.696.0136 Vinaphone 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0916.977.136 Vinaphone 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0971.558.136 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0984.408.136 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0973.495.136 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0967.488.136 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0968.257.136 Viettel 1,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
31 09.6889.1136 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
32 0988.57.0136 Viettel 2,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 097.1314.136 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0982.039.136 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0983.746.136 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0964.166.136 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
37 097.168.0136 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 09767.12136 Viettel 1,090,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0969.38.0136 Viettel 1,435,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
40 0983382.136 Viettel 2,270,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0908.236.136 Mobifone 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0975.315.136 Viettel 650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0962.487.136 Viettel 550,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
44 0971.053.136 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0972.497.136 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua