Sim đuôi 134 đầu 096

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0965.086.134 Viettel 770,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0965.228.134 Viettel 610,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0963.866.134 Viettel 770,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 096.269.3134 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0961.413.134 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0965.459.134 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 0969.527.134 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0962.056.134 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 096.119.3134 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0968.196.134 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0962.782.134 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0965.963.134 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0966.227.134 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0963.866.134 Viettel 770,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0965.086.134 Viettel 770,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0965.228.134 Viettel 610,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 096.269.3134 Viettel 500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 0961.413.134 Viettel 1,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0965.459.134 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0969.527.134 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua