Sim đuôi 131 đầu 098

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0988.979.131 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0984.00.31.31 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0984.02.31.31 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0984.05.31.31 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0983.850.131 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0987.577.131 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0986.658.131 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0985.622.131 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0981.474.131 Viettel 750,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0989.577.131 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0983.020.131 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 09.81.31.71.31 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0989.01.01.31 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0986.221.131 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0983.556.131 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 09.8883.2131 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0984.70.3131 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0981.500.131 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0981.266.131 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0984.71.31.31 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0983.51.71.31 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0988.589.131 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0982.590.131 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0981.007.131 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0988.56.1131 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0981.161.131 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0985.486.131 Viettel 650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0981.61.41.31 Viettel 650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0989940131 Viettel 785,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 098.545.1131 Viettel 785,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0982.020.131 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 098.1947.131 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0985.922.131 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0989.652.131 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0981.632.131 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0989.557.131 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0988.079.131 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0989.746.131 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0983.126.131 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 09888.45.131 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0984.626.131 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0989.397.131 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0986.579.131 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0982.298.131 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 098.793.2131 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua