Sim đuôi 131 đầu 098

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0981.007.131 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0981.266.131 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0988.56.1131 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0981.500.131 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 09.8883.2131 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0988.635.131 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0984.71.31.31 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0984.70.3131 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0983.51.71.31 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0988.589.131 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0989940131 Viettel 785,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 098.545.1131 Viettel 785,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0982.020.131 Viettel 1,435,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0987.522.131 Viettel 650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 098619.21.31 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0986.777.131 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0986.579.131 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0982.298.131 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 098.793.2131 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0984.626.131 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 098.252.0131 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0982.606.131 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0989.397.131 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 098.33.55.131 Viettel 11,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0987.577.131 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0983.020.131 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0989.577.131 Viettel 600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0986.880.131 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua