Sim Đuôi 13 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0868.599.113 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0839.813.913 Vinaphone 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0862.023.813 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0862.647.713 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0862.968.513 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0865.232.213 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 0886.10.07.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0886.12.04.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0886.24.06.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0886.24.09.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0886.02.06.13 Vinaphone 500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0886.10.04.13 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
13 0886.22.06.13 Vinaphone 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0886.21.07.13 Vinaphone 1,370,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0836.18.2013 Vinaphone 570,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0829.35.2013 Vinaphone 570,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0826.35.2013 Vinaphone 570,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
18 082.356.2013 Vinaphone 570,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0859.52.2013 Vinaphone 570,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0835.82.2013 Vinaphone 570,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
21 0839.82.2013 Vinaphone 570,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0855.83.2013 Vinaphone 570,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
23 083.909.2013 Vinaphone 910,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0829.70.2013 Vinaphone 450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
25 0828.60.2013 Vinaphone 450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 083.860.2013 Vinaphone 450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0832.60.2013 Vinaphone 450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
28 0839.88.2013 Vinaphone 1,710,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 082.779.2013 Vinaphone 1,710,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 08.2229.2013 Vinaphone 1,370,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0854.33.2013 Vinaphone 910,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0859.75.2013 Vinaphone 570,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
33 0837.59.2013 Vinaphone 570,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
34 0859.73.2013 Vinaphone 570,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0859.83.2013 Vinaphone 570,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 0859.22.2013 Vinaphone 910,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0853.00.2013 Vinaphone 450,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 085.332.2013 Vinaphone 910,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 08.2662.2013 Vinaphone 1,710,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 082.338.2013 Vinaphone 910,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 082.996.2013 Vinaphone 910,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 082.369.2013 Vinaphone 1,710,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 083.898.2013 Vinaphone 910,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 085858.2013 Vinaphone 1,370,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 083.882.2013 Vinaphone 1,370,000 đ Sim năm sinh Đặt mua