Sim Đuôi 13 đầu 08

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 08.6669.1113 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0868.599.113 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
3 0839.813.913 Vinaphone 900,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 0832.03.03.13 Vinaphone 1,000,000 đ Sim gánh Đặt mua
5 0865.275.113 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 086.222.1113 Viettel 5,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 08.6660.1113 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 08.2228.1113 Vinaphone 2,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0899291213 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
10 0896121013 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0899251513 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
12 0899271013 Mobifone 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0899090913 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0898280413 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
15 0896121913 Mobifone 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
16 0898283113 Mobifone 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0845.313.313 Vinaphone 3,900,000 đ Sim đối Đặt mua
18 0832.713.713 Vinaphone 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
19 0824.013.013 Vinaphone 3,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
20 0825.713.713 Vinaphone 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
21 0842.313.313 Vinaphone 3,900,000 đ Sim đối Đặt mua
22 0847.313.313 Vinaphone 3,500,000 đ Sim đối Đặt mua
23 0852.413.413 Vinaphone 2,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
24 0849.313.313 Vinaphone 3,000,000 đ Sim đối Đặt mua
25 0823.713.713 Vinaphone 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
26 0835.413.413 Vinaphone 2,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
27 0847.913.913 Vinaphone 2,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
28 0846.513.513 Vinaphone 2,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
29 0845.513.513 Vinaphone 2,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
30 0815.713.713 Vinaphone 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
31 0818.913.913 Vinaphone 9,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
32 0842.913.913 Vinaphone 2,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
33 0819.413.413 Vinaphone 2,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
34 08.252.11113 Vinaphone 1,800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0829.313.313 Vinaphone 8,500,000 đ Sim đối Đặt mua
36 0812.613.613 Vinaphone 8,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
37 0819.313.313 Vinaphone 8,500,000 đ Sim đối Đặt mua
38 0869.09.2013 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0812.513.513 Vinaphone 5,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
40 0889.02.2013 Vinaphone 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0856.713.713 Vinaphone 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
42 0868.32.2013 Viettel 2,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0848.313.313 Vinaphone 6,000,000 đ Sim đối Đặt mua
44 0849.513.513 Vinaphone 2,200,000 đ Sim taxi Đặt mua
45 085.666.2013 Vinaphone 4,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua