Sim Đuôi 13 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0383.395.113 Viettel 700,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 037.37.37.313 Viettel 2,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
3 0336.6789.13 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
4 03.77779.213 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
5 0399.345.113 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
6 0363.373.113 Viettel 1,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
7 03.7227.3113 Viettel 1,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
8 0395.6666.13 Viettel 2,500,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
9 0342.10.2013 Viettel 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0385555513 Viettel 9,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
11 0335.913.913 Viettel 6,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
12 0335.213.213 Viettel 6,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
13 0326.66.3113 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
14 0332.59.2013 Viettel 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0332.38.2013 Viettel 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 0332.16.2013 Viettel 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
17 0326.555.113 Viettel 2,200,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0382.49.2013 Viettel 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
19 0382.10.2013 Viettel 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
20 0382222213 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0345.68.2013 Viettel 3,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
22 0375.413.413 Viettel 3,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
23 0372.78.2013 Viettel 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
24 0374.713.713 Viettel 3,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
25 0372.34.2013 Viettel 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
26 037.28.6.2013 Viettel 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
27 0347.513.513 Viettel 3,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
28 0362.73.2013 Viettel 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
29 0355.10.2013 Viettel 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
30 0352.94.2013 Viettel 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
31 0352.73.2013 Viettel 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
32 0358.31.3113 Viettel 1,600,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0386666613 Viettel 15,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
34 0352.32.2013 Viettel 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
35 0366.68.2013 Viettel 5,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
36 035.24.1.2013 Viettel 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
37 0343.05.2013 Viettel 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
38 0342.97.2013 Viettel 2,800,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
39 0354.86.2013 Viettel 600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
40 0354.74.2013 Viettel 600,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
41 0373.90.2013 Viettel 550,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
42 0378.66.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
43 0344.47.2013 Viettel 700,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
44 0344.36.2013 Viettel 700,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
45 0382511113 Viettel 1,300,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua