Sim Đuôi 13 đầu 03

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0333.470.113 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
2 0349.76.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
3 0354302013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
4 034455.2013 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
5 0365.78.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
6 0387.35.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
7 0347.25.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
8 0345.19.2013 Viettel 1,300,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
9 0344992013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
10 0354502013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
11 0395622013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
12 0342842013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
13 0347.9.7.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
14 0396.64.2013 Viettel 1,000,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
15 0345.57.2013 Viettel 1,500,000 đ Sim năm sinh Đặt mua
16 032.6686.113 Viettel 1,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
17 0356.939.113 Viettel 800,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
18 0339.233.113 Viettel 8,000,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
19 0346.09.11.13 Viettel 1,370,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
20 0397.330.113 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
21 0338.658.113 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
22 0353.949.113 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
23 0352.055.313 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0353.19.3113 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
25 0342.95.3113 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
26 0366.47.3113 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
27 0329.15.16.13 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
28 0338.83.93.13 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0376.21.08.13 Viettel 480,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
30 0397.20.05.13 Viettel 480,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
31 0337.13.04.13 Viettel 480,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
32 0387.14.08.13 Viettel 480,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
33 0342.26.03.13 Viettel 480,000 đ Sim gánh Đặt mua
34 0359.25.04.13 Viettel 480,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
35 0352.84.1113 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
36 037.97.31113 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
37 0395.322.113 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
38 0353.696.113 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
39 0356.359.113 Viettel 570,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
40 0346.414.313 Viettel 450,000 đ Sim gánh Đặt mua
41 0342.87.1113 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
42 0325.729.113 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
43 0325.707.113 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
44 0372.136.113 Viettel 450,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua
45 0386668.113 Viettel 5,710,000 đ Sim dễ nhớ Đặt mua