Sim đuôi 128 đầu 098

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0983.140.128 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0989.237.128 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 09.8108.8128 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0988.734.128 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0986.933.128 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0981.669.128 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0986.100.128 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0986.325.128 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0981.108.128 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0986.029.128 Viettel 785,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0987803128 Viettel 785,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0989.250.128 Viettel 650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0981.802.128 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0985.850.128 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0987.582.128 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0982.153.128 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0985.309.128 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0987.887.128 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0986.275.128 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0983.550.128 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0985.896.128 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0986.936.128 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0983181128 Viettel 3,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua