Sim đuôi 124 đầu 096

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0966.50.2124 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0969.884.124 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0966.366.124 Viettel 610,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0968.588.124 Viettel 770,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0965.886.124 Viettel 610,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0968.873.124 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 09.61.61.61.24 Viettel 3,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0966.8181.24 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 09.68668.124 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0961.127.124 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0965.105.124 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0967.626.124 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0964.843.124 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0968.236.124 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0965.112.124 Viettel 570,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0968.896.124 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0962.436.124 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 0969.24.51.24 Viettel 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0966.366.124 Viettel 550,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0965.886.124 Viettel 550,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0969.884.124 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0968.873.124 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
23 0966.50.2124 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 0968.588.124 Viettel 770,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 0965.105.124 Viettel 450,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 09.68668.124 Viettel 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 0961.127.124 Viettel 700,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
28 0966.8181.24 Viettel 900,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 0967.626.124 Viettel 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua