Sim đuôi 123 đầu 096

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0967.598.123 Viettel 1,600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
2 0968.113.123 Viettel 22,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0969.692.123 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0965.998.123 Viettel 4,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0961.376.123 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0962.697.123 Viettel 3,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 0965.387.123 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0966.759.123 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0966.296.123 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0962.84.6123 Viettel 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0969.669.123 Viettel 15,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0962.84.6123 Viettel 1,800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0961.376.123 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0965.387.123 Viettel 2,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0962.697.123 Viettel 3,500,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0966.296.123 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0965.998.123 Viettel 4,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 0966.759.123 Viettel 3,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0963.188.123 Viettel 4,200,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua