Sim đuôi 12 đầu 0989

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0989.6.4.2012 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0989.16.2012 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0989.877.412 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0989.964.112 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0989.195.212 Viettel 770,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0989.733.012 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 098.959.2012 Viettel 6,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0989.73.2012 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0989.739.112 Viettel 610,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0989.603.012 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0989.46.2012 Viettel 4,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0989.317.212 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0989.365.012 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0989.489.012 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0989.785.012 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0989.158.212 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0989.365.012 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0989.675.212 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0989.433.012 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0989.297.812 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0989.825.012 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0989.193.012 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0989.4547.12 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0989.116.812 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0989.844.612 Viettel 650,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0989219112 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0989083112 Viettel 1,399,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0989354512 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0989836312 Viettel 785,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0989178512 Viettel 785,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0989130412 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0989.18.02.12 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0989.04.05.12 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0989.19.04.12 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0989.28.10.12 Viettel 2,270,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0989.03.04.12 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0989.03.08.12 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0989.27.06.12 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0989.05.07.12 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0989.17.03.12 Viettel 2,550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0989.435.012 Viettel 1,150,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0989.008.912 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0989.213.812 Viettel 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0989.460.112 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0989.735.812 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua