Sim đuôi 12 đầu 0989

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0989.825.012 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0989.213.812 Viettel 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0989.460.112 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0989.193.012 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0989.4547.12 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0989178512 Viettel 785,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0989.17.03.12 Viettel 2,550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0989836312 Viettel 785,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0989.03.08.12 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0989.27.06.12 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0989.19.04.12 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0989.18.02.12 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0989.160912 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0989130412 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0989.05.07.12 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0989.03.04.12 Viettel 2,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0989.965.012 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0989.209.612 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0989.935.512 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0989.183.612 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0989.36.1812 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0989.517.112 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0989.195.812 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0989.21.2012 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0989.365.012 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0989.116.812 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0989.06.1112 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0989.13.1112 Viettel 4,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 09.8912.8912 Viettel 26,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0989.351.012 Viettel 2,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0989880012 Viettel 2,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua