Sim đuôi 12 đầu 098

#Số simNhà mạngGiá bánLoại simĐặt mua
1 0985.348.012 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0986163012 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0987535812 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0986.21.2012 Viettel 6,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0983.389.012 Viettel 2,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0982.979.112 Viettel 1,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0989.6.4.2012 Viettel 4,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 09877.25.6.12 Viettel 770,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0984.1.5.2012 Viettel 5,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0986.294.012 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0981.77.1112 Viettel 1,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0989.16.2012 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0981.777.912 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0981.88.7912 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 09832.04.8.12 Viettel 770,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 098.156.2012 Viettel 6,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0983.4.777.12 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0981.29.01.12 Viettel 1,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0987.189.012 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0985.868.812 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 09818.25.5.12 Viettel 770,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0986.027.412 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0984.289.812 Viettel 770,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0983.62.2012 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0989.877.412 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0989.964.112 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0986.71.2012 Viettel 5,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0989.195.212 Viettel 770,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 09865.09.7.12 Viettel 770,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 098.568.2012 Viettel 12,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0989.733.012 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0985.427.012 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0988.95.2112 Viettel 3,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 098.959.2012 Viettel 6,800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0986.945.012 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 098.188.2012 Viettel 18,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0986.877.012 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0989.73.2012 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0982.57.2012 Viettel 5,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0985.2.9.2012 Viettel 8,900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0984.5686.12 Viettel 1,100,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0989.739.112 Viettel 610,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0987.16.2012 Viettel 6,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0983.58.7912 Viettel 2,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0989.603.012 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua