Sim đuôi 12 đầu 097

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0971.437.912 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0973.259.812 Viettel 550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0975.427.212 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0978.273.212 Viettel 880,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0975.09.02.12 Viettel 2,200,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0977.158.812 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0979.503.112 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0973.563.512 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0971.618.912 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0975.582.912 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0971.983.812 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0976.2535.12 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 097.136.1512 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0977.518.212 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0972.440.212 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0979.811.612 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0972.396.112 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0976.255.812 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0974.306.012 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0978.56.1812 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0979.079.212 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0972.755.212 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0972.165.212 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0978.839.912 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0972.716.012 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0979.27.1812 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0971.880.212 Viettel 1,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0979.319.612 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0973.539.112 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0972.590.212 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 097.299.1512 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0971.255.912 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0976.290.012 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0971.356.212 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0972.944.112 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0975.988.912 Viettel 850,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0973.879.912 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0971.359.012 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0972.109.012 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 097.136.1912 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0979.195.912 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0979.885.312 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0979.23.87.12 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 09.7788.1612 Viettel 1,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0977.427.512 Viettel 700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua