Sim đuôi 12 đầu 097

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0978593212 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0976850612 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0979.16.08.12 Viettel 2,270,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0979.619.212 Viettel 1,050,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0975.09.03.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0977.06.07.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0972.15.03.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0973.24.01.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0976.16.06.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0977.18.05.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0971.16.04.12 Viettel 1,435,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0975620712 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0977160412 Viettel 1,435,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0971.01.04.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0977.10.09.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0971.25.05.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0974.26.05.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0971.18.01.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0979127912 Viettel 19,000,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 097.334.12.12 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0971.26.02.12 Viettel 1,400,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 097.14.5.2012 Viettel 5,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 097.14.9.2012 Viettel 5,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0971.04.02.12 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0977.98.2012 Viettel 5,500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0971.14.07.12 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0971.15.05.12 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0973.25.03.12 Viettel 780,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0975.22.04.12 Viettel 900,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0979.239.112 Viettel 800,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0974.16.44.12 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0976.958.212 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0975.576.212 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0971.157.212 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0971.085.212 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0979.246.912 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0972.194.812 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0971.903.412 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0976.570.312 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0971.149.812 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0971.893.512 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0975.846.512 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0978.074.312 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0978.264.612 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0971.256.812 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua