Sim đuôi 12 đầu 097

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0976.16.03.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0973.06.03.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0972218912 Viettel 1,150,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0971589312 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0971.07.06.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0978983912 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0976732312 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0978.05.02.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0972066712 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0971.02.07.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0971.12.03.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0975.17.03.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0971.15.02.12 Viettel 1,435,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0978510912 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0971.31.08.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0972.31.08.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0976.05.03.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0974.07.08.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0978.26.03.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0974.05.03.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0971.27.03.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0973.24.03.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0978.27.03.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0972.15.04.12 Viettel 1,435,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0977.13.07.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0974.27.03.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0971210812 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0974.15.04.12 Viettel 1,435,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0979.30.08.12 Viettel 2,270,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0976.20.03.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0975.18.04.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0974.140212 Viettel 1,300,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0979.05.07.12 Viettel 2,270,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0972.06.05.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0975.06.05.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0971.20.08.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0973.07.09.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0972.25.03.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0973.17.04.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0975.25.03.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0971.883.812 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0976.16.05.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 097.2008.5.12 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0973.28.03.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0971.218.112 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua