Sim đuôi 12 đầu 097

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0975072612 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0971.13.09.12 Viettel 1,435,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0973.25.08.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0972.13.09.12 Viettel 1,435,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0978.376.212 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0971.14.06.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0971.08.06.12 Viettel 1,435,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0975.27.08.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0976.14.06.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0978.07.02.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0977881612 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0971.09.08.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0979.03.06.12 Viettel 2,270,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0978377812 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0979996912 Viettel 1,050,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0972.07.03.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 097.6.04.2012 Viettel 2,550,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0971.07.03.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0978493012 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0979.03.08.12 Viettel 2,270,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0974.03.08.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0971130312 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0971.24.09.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0974.13.03.12 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0975.20.03.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0971.090.112 Viettel 1,950,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0977.20.03.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0977140712 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0974200312 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0971030912 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0975.17.01.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0975.03.09.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0972.633.212 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0976856612 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0977.31.05.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0979.03.11.12 Viettel 2,110,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0973.31.05.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0972.02.04.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0978.849.212 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0971.270.112 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0976.21.06.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0971.21.06.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0976761812 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0975.10.04.12 Viettel 1,435,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0972.16.03.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua