Sim đuôi 12 đầu 097

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0976.846.512 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
2 0971.589.912 Viettel 570,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
3 0975.464.412 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
4 0971.013.312 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
5 0971.976.812 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
6 0974.302.712 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
7 0977.370.112 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
8 0979.17.03.12 Viettel 2,270,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
9 0978803512 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
10 0979325912 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
11 0973.19.07.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
12 0972.23.05.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
13 0971.16.07.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
14 0971.25.06.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
15 0971.05.08.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
16 0976.05.08.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
17 0977449012 Viettel 450,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
18 0979.01.06.12 Viettel 2,270,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
19 0971.13.05.12 Viettel 1,435,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
20 0975.13.05.12 Viettel 1,435,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
21 0972.03.04.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
22 0971.09.05.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
23 0971.15.06.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
24 0972.30.08.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
25 0978.29.06.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
26 0972079212 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
27 0975.30.04.12 Viettel 1,700,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
28 0971.26.07.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
29 0971.05.09.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
30 0978.03.05.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
31 0972.16.08.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
32 0971096612 Viettel 500,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
33 0973.15.07.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
34 0976.15.07.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
35 0974.30.09.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
36 0971.14.04.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
37 0978.22.04.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
38 0973.26.08.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
39 0977628612 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
40 0979350812 Viettel 790,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
41 0972.08.04.12 Viettel 1,435,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
42 0973.08.04.12 Viettel 1,435,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
43 0974180912 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
44 0974.07.01.12 Viettel 1,600,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua
45 0971.14.08.12 Viettel 1,335,000 đ Sim đầu số cổ Đặt mua